Evighetsstrategi

Evighetsstrategien - som vokser seg sterkere og mer lønnsom over tid.

En strategi er en langsiktig og overordnet plan som det tar oftest tar lang tid å realisere. Og som vokser seg sterkere over tid.

Et viktig skille her er forskjellen på en forretningsstrategi og en merkevarestrategi. I forretningsstrategien kan en legge planer for å skape en monopolsituasjon. Som da Pepsi ved hjelp av Richard Nixons handelsavtale med Sovjetunionen fikk tilgang til markedet som eneste amerikanske cola. Det var meget lønnsomme år for selskapet! En merkevarestrategi er derimot en plan for å gjøre seg mer attraktiv for målgruppen – sluttkunden. 

Siden alle selskapets inntekter stammer fra kunder, så er merkevarestrategien en sikrere plan for langsiktig suksess. For hva skjedde når originalen Coca-Cola etterhvert fikk tilgang til det samme markedet? De vokste seg raskt større enn Pepsi, på tross av at Pepsi hadde et langt forsprang i markedet. Hvorfor: Fordi Coca-Cola var en sterkere merkevare, og det kan oversettes til større attraktivitet, høyere salg og bedre marginer. Og slik er det i bunn og grunn for alle merkevarer. Den sikreste kilde til inntekt er de mange i målgruppen som kjenner og foretrekker produktet.

Gode merkevarestrategier skal ikke endres, kun tilpasses så de er relevante i sin tid. Coca-Colas løfte er fremdeles at de er “originalen”. Volvos løfte er fremdeles sikkerhet. 

Time is the friend of the wonderful business - the enemy of the mediocre. Warren Buffet

Alle inntekter stammer fra kunder. Derfor må din strategi tuftes på å bli foretrukket av målgruppen. Et produkt er derfor ingen merkevare. Et produkt som er foretrukket av mange nok til å skape overskudd er en såkalt “merkevare”. For alle bedrifter, produkter og organisasjoner lever av sitt gode navn og rykte. Og uten dette renomméet svinner de fort hen. En god merkevarestrategi utvikles ikke ved å fokusere på markedet, konkurrentene eller interne prosesser. Det er viktige ting, men i dette tilfelle sekundært. Det primære er forståelsen av målgruppen (“kunden”) og hva det er i vårt produkt /tjeneste som kan få flere til å bli enda mer begeistret for det vi har å tilby.

En Volvo fra 1959 var den første bil med trepunkts sikkerhetssele. Slik startet sikkerhetsløftet. En Volvo 2020 er en langt sikrere bil, men løftet er det samme. Så lenge Volvo er en av de sikreste i sin tid, så vil folk ikke ombestemme seg og Volvo vil fortsatt være den dominerende innen denne lønnsomme “sikkerhetsnisjen”.”

Vi har hjulpet mer enn 160 bedrifter til å finne sin “evighetsstrategi”. Vår prosess er enkel, morsom og involverende. Vi selv gir ingen svar. Svarene diskuterer bedriften/organisasjonen seg frem til gjennom vår Brand Navigator-prosess under vår ledelse. Slik forankres konklusjonen samtidig som den utarbeides av de sentrale medarbeidere.

På vår referanseliste har vi store bedrifter som DNB, Møller bil og Gilde. Men også ideelle organisasjoner som Unicef og Kirkens Nødhjelp. Og små organisasjoner og lag. Ønsker du å vite mer så klikk litt på våre hjemmesider. 

Besøksadresse:

Holbergsgate 19,Oslo

Postadresse:

Theresesgate 44A, 0168 Oslo

Følg oss: