Dag Inge Fjeld

Alexandra Standahl

Jan Blichfeldt

BTF Innsikt sprang ut av Bates avdeling for Marketing & Research. Vi ble etablert høsten 2011 med mål om å hjelpe våre oppdragsgivere til bedre resultater gjennom bedre kundeinnsikt. Vi har utviklet vår egen undersøkelse - Sosioraster - med nettopp dette for øyet. Sosiologien er et veikart over hva som motiverer ulike målgrupper til å velge det ene fremfor det andre. Denne forståelsen ligger til grunn for all vår rådgivning og alle våre verktøy.

BTF Innsikt

Besøksadresse: Holbergs gate 19, Oslo

Postadresse: Thereses gate 44 A, 0168 Oslo

  • Facebook