Denne prosessen har vært utviklet gjennom 30 år med reklame og markedsføring. Som ansvarlig for Batesgruppens verktøy nasjonalt (og etterhvert internasjonalt) ble metodikken utprøvd og definert gjennom utfordrende kunder – mange av dem markedsledere på sitt felt. Alle inntekter stammer jo fra kunder, så ønsker du vekst må du evne å gjøre produktet mer attraktivt for målgruppen.

Ulikt strategier fra de klassiske konsulentselskaper så er derfor ikke dette en standard regneøvelse men i stedet en praksis i virkelig å sette kunden i sentrum. Kort sagt ender prosessen i svaret på målgruppens spørsmål: Hvorfor skal jeg foretrekke ditt produkt fremfor en av de mange konkurrentene?

Med et tydelig og differensierende svar på dette sentrale spørsmål så faller alle bitene på plass. Da har du ditt unike kundeløfte, det som alle aktiviteter skal underordnes. Som Volvos “Sikkerhet”. Etter at dette ble grunnstenen i 1959 har Volvo aldri sett seg tilbake, men fokusert ensidig på å bygge sikrere biler, samt å kommunisere dette. Sakte men sikkert har stadig flere forbrukere verden rundt lært seg til å stole på at Volvo er selve sikkerthetsbilen, noe de har vært villige til å betale litt mer for. Slike “evighetsstrategier” er det vi har hjulpet DNB til. Og HÅG, Lerum, LO, Audi, VW, Skoda og mer enn 150 andre. Mange bedrifter du kjenner, men også mange små, som skal vokse seg store og rike over tid.

Slik bestemte DNB seg for at deres løfte var større ressurser til å hjelpe deg (kunden). Hvorfor skulle folk tro på dette? Fordi de vet at DNB er Norge største bank. “Bank fra a til å”. Så hva gjør man hvis  man er en av Oslos minste banker og skal konkurrere om de lønnsomme kundene? Den prosessen gjorde vi med Sparebanken Bien i 2009. De snudde problemstillingen på hodet og sa at mange kunder nok føler de drukner i de store bankene, så vi skal konkurrere på å være nær kundene våre med ett eneste kontor hvor vi kjenner og gjenkjenner våre kunder og gir dem den service og oppmerksomhet de fortjener. Derav “I en liten bank er alle kunder store”. Hvordan gå dette da? Riktig bra, samtidig som den store banken – DNB – også gjør det bra. Det er plass til mange banker i Norge, men de som lykke best vil alltid være de som fremstår unike i målgruppens bevissthet. Det er alt den såkalte “merkevarebyggingen” består i.

Ta kontakt

Besøksadresse:

Holbergsgate 19,Oslo

Postadresse:

Theresesgate 44A, 0168 Oslo

Følg oss: