STEP 7 - LOVE THY CUSTOMER

And they will multiply over time. And reward you with their loyalty.

Alle bedrifter hevder å ha «kunden i fokus». Dessverre er det oftere en klisje enn en realitet. 
I det daglige tenker bedriftens ledere mer på å selge mer, men kunsten å selge egentlig er å få noen til å ønske å kjøpe. 


Da må du tvinge deg selv (og organisasjonen) til hele tiden å ta kundens perspektiv: Hvordan behandler vi klager og returer? Fungerer våre nettsider, eller viser brukerstatistikken at folk faller av i prosessen?
Tracker vi kundefornøydhet opp mot konkurrentene på en systematisk basis? Hvordan kan vi gjøre våre tjenester enda bedre for kundene?


Dette er spørsmål en automatisk stiller seg om en virkelig er kundeorientert. 
De organisasjoner som lykkes best i dette er også de med best inntjening. Fordi det mest lønnsomme som finnes er lojale kunder som kjøper igjen og igjen. For kjærlighet har en tendens til å bli gjengjeldt!

Gratulerer! Du har nå gjennomgått The Seven Steps to Branding Enlightenment.

Som bevis på din nyvunne visdom, fortjener du et diplom.

Last ned din kopi av diplomet her:

BTF Innsikt

Besøksadresse: Holbergs gate 19, Oslo

Postadresse: Thereses gate 44 A, 0168 Oslo

  • Facebook