STEP 5 - ENSURE THAT YOUR WHOLE ORGANIZATION DELIEVERS ON THIS PROMISE.

Every time a customer interacts with your people, the brand is up for review. Never blow this chance to build reputation!

Den såkalte «merkevaren» (et farlig og dårlig ord som leder tankene i feil retning) er rett og slett produktets gode navn og rykte - dets renommé. Og et renommé stor aldri stille. 
Er møte med en av dine ansatte under kundens forventning, så justeres renomméet litt nedover. Er websidene brukervennlige og flottere enn forventet så justeres det litt opp igjen. 
Noe av det mest krevende er å få hele organisasjonen til å levere på løftet. Hver gang og til evig tid. 
Derfor er det ofte hensiktsmessig å «oversette» løftet til intern bruk gjennom å utvikle det til en hel Renomméplattform.

 

I Renomméplattformen ligger bedriftens visjon, misjon og verdier. Man tar utgangspunkt i kundeløftet og diskuterer seg frem til hvilken visjon, misjon og hvilke verdier som støtter opp under løftet. 
«Honnørverdier» som ikke støtter opp under løftet virker avsporende og må unngås. Målet med Renomméplattformen er å få hele organisasjonen til å trekke i samme retning. 
Da først forløses bedriftens fulle økonomiske potensiale.

 
Vi er spesialister på slike prosesser. Ta kontakt om du vil vite mer!

 

Ønsker du en merkevareprosess basert på The Seven Steps?

BTF Innsikt

Besøksadresse: Holbergs gate 19, Oslo

Postadresse: Thereses gate 44 A, 0168 Oslo

  • Facebook