STEP 2 - FOLLOW THE MONEY

All income stem from customers. Their loyalty is your prosperity.

Siden alle inntekter kommer fra kunder, og kunder har valgfrihet, så må du evne å gjøre ditt tilbud unikt for dem. Da hjelper det å forstå at folk er ulike. Så det som fremstår som «best» for en, ikke nødvendigvis er det for en annen. 


Sosiologien gir svaret på hvordan de ulike grupperinger vurderer. Forstår man disse mekanismer, så kan du skreddersy ditt budskap til rett målgruppe. 
Da hjelper det stort å ha Norges største sosiologiske forbrukerundersøkelse på laget: Kantar/Gallups Forbruker og Media med Sosioraster.
Vi i BTF Innsikt utviklet denne undersøkelsen, så ingen kan dette bedre enn oss. Ta kontakt så demonstrerer vi gjerne!

 

Ønsker du et inspirerende foredrag om The Seven Steps?

BTF Innsikt

Besøksadresse: Holbergs gate 19, Oslo

Postadresse: Thereses gate 44 A, 0168 Oslo

  • Facebook