Søk
  • janblich

Jeg er blitt spaltist i Vi over 60! Her er første innlegg, fra januar 2020.THE IMPORTANCE OF BEING SIXTY.


Under denne overskrift, lett inspirert av et teaterstykke av Oscar Wilde, inviterte jeg for fire år siden til foredrag på Litteraturhuset i Oslo. Det var 7. april og min 60-årsdag.

I foredraget hadde jeg en høne å plukke med bladet du holder i hånden

10 år tidligere var jeg nemlig invitert til å sitte i panel på en konferanse arrangert av nettopp Vi Over 60. Der tok de opp det som for dem ikke var noen bagatell: At de over 60 har kjøpekraften, men er oftest glemt som målgruppe av markedsførerne. Alle andre i panelet var skjønt enige om at reklamebransjen hadde skylden for misforholdet, og spesielt jeg som direktør i Bates var skyldig.

Dette fikk meg til å tenke – hvordan henger egentlig dette sammen? Jeg viste at den gjennomsnittlige Audi-kunde var godt opp i 50-årene. Hvorfor var da alle modellene 35-40?

Etterhvert som jeg selv har nådd denne alder har det slått meg at mye av skylden for dette nok er vår egen – Vi som har passert 60.

Hvordan kan dette være mulig? Svaret er vel at altfor mange eldre forsøker å flykte fra sin alder. Det beste de vet er at folk tror de er 10 år yngre enn de egentlig er. Eller som en 62-årig venn av meg sier: Han kaller bladet du holder i hånden «De over 60».

Utfordringen er at hvis vi ikke er stolte av alderen vår, så skal jeg garantere at ingen andre vil se opp til vår alder heller. Derfor drukner vi som gruppe tross vår størrelse og mangfoldighet. Trur no eg!

For 45 år siden var jeg sammen med datteren til en kjent kirurg. Da han den gang fylte 50 spurte jeg ham hvordan det føltes (jeg synes det var en fryktinngydende høy alder må vite). Nja, svarte han. En kirurg forventes først å være på topp som 60-åring. Så det føles ganske bra! Kanskje var det liv etter 60 også, slo det meg. Og som rådgiver i eget firma i dag er jeg overbevist om at det samme gjelder for min bransje. Jeg bør være et langt større aktivum for kundene nå enn for 10 og 20 år siden. Om ikke, måtte jeg ha sovnet i jobben! Peter Drucker, min store helt, var rådgiver på høyeste nivå helt til sin død som 95-åring.

Så i den grad jeg kan by på noe visdom i denne spalten - så er det som følger:

Det er ikke så viktig å fylle 60, men å tørre å være 60. Være stolt av å være det!

Og heri ligger hunden begravet:

Hvis ingen eldre ønsker å være eldre, men klamrer seg til at ”jeg er nok 65 men føler meg som 39” – så lenge slike oppfatning får råde, så vil eldre bli oversett som målgruppe – og i alle andre sammenhenger.

For det betyr i korthet at eldre ikke har noen talsmenn. For ungdom vil neppe gjøre det til sin sak å stå opp for oss.

Så fremfor å håpe at folk tar meg for fiftysomething har jeg gjort det til et prinsipp å være stolt av min alder, og utbasunere den jevnlig. I tillegg omtaler jeg meg som en eldre mann(!), og dette interessant nok, til mine jevnaldrenes forbauselse.

Jeg slår til orde for at vi låner litt fra andre marginaliserte grupper som har «stått fram» og viser litt AGE PRIDE! Stolthet over det lange liv vi har levd, alt vi har opplevd og alt vi har lært. Og ikke minst alt vi skal oppleve og lære i årene som kommer. Jeg gleder meg!

207 visninger

BTF Innsikt

Besøksadresse: Holbergs gate 19, Oslo

Postadresse: Thereses gate 44 A, 0168 Oslo

  • Facebook