Søk
  • janblich

Hvordan øke inntekter og samtidig minske miljøavtrykket til sjømatnæringen? Umulig? Slett ikke!


Nei til grunnrente – ja til strengere miljøkrav.

Sjømatnæringen er en av beina vi skal stå på etter «oljå». Men næringen trenger ikke skatt som vil gi ulempe vis-a-vis utenlandske konkurrenter og som får rikinger i distriktene til å flytte hovedkontoret utenlands. Heldigvis finnes det et Columbi egg som hensyntar alle parter: Oppdretterne, statsfinansene og almuen: Strengere miljøkrav!

Verden trenger mat og maritim sektor ses på som en stadig større del av løsningen. Norge har med sin lange kyst og sitt gunstige klima opplevd en næringsutvikling nesten uten like. Nå står vi ved en skillevei: Enkelte nordmenn har tjent seg styrtrike på dette etter mange år med svingene avkastning. Nå vil staten vil ha mer tilbake. Havbruksskatteutvalget ledet av Karen Helene Ulltveit Moe foreslår derfor en grunnrenteskatt på 40%. Dette er et villspor!

Målet må være at oppdrettsnæringen får fortsette å vokse for å skape flere arbeidsplasser og større inntekter til landet. Samtidig må næringen på en langt bedre måte løse miljøproblemene den skaper. Og det vil koste milliarder og kreve intens innovasjon i årene som kommer. Det er to sider av samme sak.

Løsningen er det Colombi egg ingressen tegner opp:

1. Myndighetene skjerper gradvis miljøkravene til næringen. 2. Dermed må næringen investere mer i innovasjon og bærekraft. 3. Dette resulterer i at norsk fisk blir enda mer attraktiv internasjonalt og kan øke sitt «price premium» i forhold til konkurrentene. 4. Dermed vil sjømatbransjen fortsette å øke fordi markedet for kvalitetsmat er enormt, og Norge er et knøttlite land med sine 6 millioner innbyggere! 5. Til slutt i denne gode sirkel: Jo mindre miljøavtrykk bransjen setter, jo bedre for alle: Slutt på lakserømming! Slutt på forurensing av fjordbunner! Mer villfisk i hav og elver!

Dette er grunnen til at eierne skal fortsette å utvikle næringen i Norge, selv når nye miljøkrav gjør det dyrere å drive på kort sikt. På langs sikt tjener vi nemlig alle mer. Fordi markedet for kvalitetsmat øker kraftig. Stadig fler vil vite hvor maten kommer fra og hvordan den er produsert. Trust me on this – jeg har jobbet med målgruppeinnsikt nasjonalt og internasjonalt i over tredve år. Trendene peker en vei.

Løsningen er derfor ikke grunnrente. Løsningen er strengere miljøkrav. Til beste for alle.5 visninger

BTF Innsikt

Besøksadresse: Holbergs gate 19, Oslo

Postadresse: Thereses gate 44 A, 0168 Oslo

  • Facebook