Søk
  • Dag Inge Fjeld

Sosioraster løser the missing link i programmatiske mediekjøp


7. juni arrangerte vi et fagseminar på Litteraturhuset sammen med Hensikt og Zynk. Hensikten med seminaret var å demonstrere hvordan det nå er blitt enkelt å verdiøke kjøp av individer på nett.

Hvem som mener hva er det viktigste når man skal operasjonalisere en segmenteringsanalyse. Der en tidligere kjøpte en annonse i Dagbladet, og fikk eksponert annonsen mot deres lesere, kjøper en nå i stedet individer én og én på nettet. Dette er individer som passer en definert målgruppeprofil, og som vi vet mye om gjennom deres bevegelser på nettet. Hvilke søkeord bruker de? Hva liker de på Facebook? Når er de i modus for å vurdere kjøp? All slik informasjon gjør at vi treffer rett individ til rett tid.Utfordringen har vært at all denne informasjonen er historisk - hva folk har gjort opp til nå. Den puslespill-biten som manglet var HVORFOR de gjør det de gjør. All marketingteori er opptatt av å forstå individers motivasjon, men i den programmatisk verdenen har dette vært the missing link.

Gjennom Sosiorasterundersøkelsen finner vi svaret på nettopp dette. Og Sosiorasterundersøkelsen har gjennom 16 års data innhentet i Kantar TNS (tidl. Gallup) sin Forbruker og Media blitt en bransjestandard for kartlegging av kjøpsmotivasjoner i Norge.

Utfordringen har vært å finne Sosiorastersegmentene på nettet, uten å måtte stille alle spørsmålene fra TNS undersøkelse. Dette har vi klart å løse, slik at det nå er enkelt å parre programmatiske kjøp med sosiologiske kjøpsmotivasjoner.

På seminaret viste vi flere cases, blant annet fra dyrket.no:

Dyrket er en liten og posisjonert aktør i det voksende markedet for dagligvarer levert på døren. For å kunne ha et veikart for videre vekst, hvor hver mediekrone investeres med omhu, har linken mellom Sosioraster og programmatiske kjøp vært viktig.

Sosioraster avdekker narrativene og surrogatvariablene vi kan treffe gjennom. Sålede gir Sosioraster mulighet til å fremskrive adferd i online trafikkdata.

Forbruker & Media undersøkelsen spør blant annet om man foretrekker å kjøpe økologisk dyrket matvarer. Ved å studere svarene gjennom Sosioraster får vi mulighet til å avdekke hvordan vi kan spisse budskapene og semiotikken i videre budskap. Økologisk dyrket mat inngår i en distinksjon, knyttet til et større verdenssyn som bekreftes i hverdagens forbruksmønster.

Utifra dette kan vi operasjonalisere 2 målgrupper som står i relasjon til hverandre, men som har ulik begrunnelse omkring hvorfor økologisk dyrket mat er viktig for dem. Gjennom programmatiske medieplasseringer basert på Sosioraster kan vi isolere gruppene og derigjennom øke presisjonen i budskapet.

VI KJØPER IKKE LENGER MEDIA. VI KJØPER INDIVIDER.


76 visninger

BTF Innsikt

Besøksadresse: Holbergs gate 19, Oslo

Postadresse: Thereses gate 44 A, 0168 Oslo

  • Facebook