Søk
  • Dag Inge Fjeld

Superforbrukere fordi de kan


I flere år har BTF Innsikt arbeidet med målgruppeanalyser for Hegnar Media.

Finansavisen og Kapital er de mediekanalene som mest presist når økonomieliten i Norge. For leserne fremstår nok Hegnar-publikasjonene som en Lounge hvor de og likesinnede oppfatter at tilbyder nøyaktig vet hva de besøkende er ute etter. Sånn har det vært i flere tiår. Slik sett er Hegnar Media en god modell for hvordan merkevarer bør manøvrere i et konkurranseintensivt marked.

Vi tror Finansavisen blir oppfattet som ”raddisen” i feltet for økonomijournalistikk. Leserne oppfatter Trygve Hegnar som en helt fordi han sier det som det er, og setter ting på plass. Dette er en merkevareessens vi tror blir verdsatt ytterligere i tiden fremover med usikre markeder over hele linja.

For annonsører er det ikke et bedre sted å nå den verdifulle økonomieliten enn gjennom Hegnar Media. Dels fordi den homogene lesegruppen gjør at budskapene kan være tydelig spisset, og være dramatisert på en måte som bare økonomieliten knekker kodene omkring. Å fremstå som alt for alle er ikke noe økonomieliten verdsetter, og det slipper annonsører å forsøke å være gjennom Hegnar-universet.

Annonsører vet at folk med penger forbruker mer. Men hvor mye mer er det mange som kanskje ikke har tatt inn over seg, når de ”kjøper målgrupper”.

Les mer om målgruppen og deres prosjekt i livet gjennom denne linken:

http://finansavisen.no/eavis/businesskanalen/#1


57 visninger

BTF Innsikt

Besøksadresse: Holbergs gate 19, Oslo

Postadresse: Thereses gate 44 A, 0168 Oslo

  • Facebook