Vi blir med jevne mellomrom bedt om å delta med analyser og standpunkter i media. Hos NRK har Dag Inge flertallet av sine opptredener. I dette innslaget på Debatten med en analyse av hvordan Rødt vred seg fra å være et akademikerparti til faktisk å klare å attrahere de som “står nederst på stegan”, som det heter. Rødts omlegging var resultat av analyser vha. vårt verktøy Sosioraster og diskusjoner med Dag Inge.