Jeg har aldri møtt en bedrift som ikke forteller meg at de har “kunden i fokus”, samtidig som deres praksis ofte viser noe annet. I så henseende er DNs oppslag nå i januar 2021 om bankenes inntjening på aktiv forvaltning et godt eksempel: Kommentator Anita Hoemsnes viser til at 45% av samlet inntjening i Storebrand er fra dette området! Samtidig som statistikken viser at billige indeksfond gjør det like bra og er mindre risikable. 

Dette er naturligvis ikke å ha “kunden i fokus”, men er likevel den gjengse strategi i de store bankene. Nå innføres pensjonskonto og gebyrstrukturene endres, men skal vi tro Hoemsnes (og det er det nok grunn til) kun slik at inntjeningen på gebyrer beholdes. Gebyrene får trolig litt nye navn og legges på litt andre steder.

Med 45% av inntjeningen i selskapet er det enkelt å forstå at man ikke vil slakte gullkalven, men dette er en ytterst sårbar vei å velge. Ikke vis-a-vis de andre store bankene. De vil som Storebrand beskytte sine provisjoner. Å legge om til et virkelig kundeorientert fokus vil kappe bunnlinjen dramatisk. Derfor vil ingen av dem endre dette uten at de må.

Er det ingen vei ut av uføret for kundene? Å joda! De store forvalternes strategi er en lissepasning til nye aktører. Aktører som virkelig tar utgangspunkt i kunden fremfor kun å hevde det. Disse kan bygge opp forvaltningsprodukter med en riktigere kostnadsstruktur og være ærlige med sine kunder. Deretter kan de posisjonere seg som motstykke til de store bankene og vokse seg store selv. Det er den store og vesentlige forskjellen på en “forretningsstrategi” og en “marketingstrategi”.

I begynnelsen vil de store ignorere den brysomme nykomlingen og fortsette sitt tilnærmede oligopol med høye gebyrer skjult på nye, kreative måter. Når en av de nye aktører når kritisk størrelse vil de store tvinges til å endre praksis for å beskytte sine markedsandeler.

Hvorfor har ikke dette skjedd for lenge siden? Fordi folk og bedrifter er av legning konservative og usikre på området. Etter hvert som det brer seg som en sannhet at aktiv forvaltning koster mer enn det smaker vil stadig flere være på utkikk etter et alternativ.

Nordnet er et firma som både ved navn og praksis viser at de ønsker seg denne utfordrerposisjonen. DNs artikler er surstoff til flammene på posisjoneringsbålet. Bruker de dette momentum som nå bygges opp kan de bli alternativet, ikke bare for de mest bevisste kunder, men også for de bredere masser. Det er god marketingstrategi og god merkevarebygging. Og er å virkelig sette kunden i fokus.

Jan Blichfeldt

Undertegnede har ingen bindinger til Nordnet eller andre aktører som er nevnt her.